Den Store Jakten – OOC-tråd

Delta i rollespill som utspiller seg i Randland

Moderators: Lothair Mantelar, Sauegjeteren, Terje

Post Reply
Terje
Den Gjenfødte Dragen
Den Gjenfødte Dragen
Posts: 4724
Joined: Tue May 03, 2005 0:22
Location: Trondheim/Eidsvåg
Contact:

Den Store Jakten – OOC-tråd

Post by Terje »

Den store jakten – et WoT-rollespill

Dette rollespillet er planlagt å skulle finne sted i Randland, rundt 985 NE. Det er 7 år siden aielene trakk seg tilbake over Verdensryggen, en hendelse vurdert som så alvorlig, at kongen og Rådet i Illian bestemte seg for å kalle til en Hornjakt.

Hornjegere strømmet til fra alle kontinentets deler – adelsmenn, leiesoldater, eventyrere, barder, bondegutter, og alt slags annet folk. De ble tatt i ed på Tammuzplassen, og satte ut for å lete etter det legendariske Valeres Horn…


Regler
Hver spiller skal lage seg en karakter. Denne karakteren skal ha et yrke, som velges fra lista under. Med hvert yrke følger det med en/to egenskaper som gjør karakteren i stand til å utføre spesielle gjerninger. I tillegg til disse tilhørende egenskapene, skal spilleren velge ytterligere tre/to egenskaper til karakteren sin, slik at hver karakter til slutt har totalt fire egenskaper.

Blant disse egenskapene er det kun en som er direkte relatert til Den ene kraften, nemlig ”Wilderkanalisring”. Denne innebærer at karakteren som behersker den, kan kanalisere Den ene kraften, men ikke mer enn fire-fem vever. (Mitt forslag til vever: en våpenvev, en legedomvev, en maskeringsvev (for å skjule Evnen fra tilfeldig møtte Aes Sedaier), et luftskjold for å avverge fysiske angrep, og en Skjoldvev, for å gi karakteren en sjanse til å skjerme fiendtlig innstilte Aes Sedaier fra Kilden, og slik unnslippe skjebnen som venter Wildere i Tårnet.)
Årsaken til at jeg har forelsår en slik begrensning av kanalisering, er ganske enkel: Det nytter ikke å ha en eventyrergruppe hvor alle er allmektige Kraftkanaliserere. I tillegg kommer det at Aes Sedaier har viktigere saker å ta seg av enn å fly etter tåke – i.e. delta i Den store jakten. Når det gjelder menn som kan kanalisere Den ene kraften ser jeg helst at ingen vil ta en slik karakter, siden det vil komplisere historia noe enormt. Det kunne være en mulighet for senere, når vi har fått skrevet oss et godt stykke inn i fortellinga, men i utgangspunktet ser jeg det ikke som noen god ide å ta med seg halvgale og inkompetente fredløse i gruppa. For ikke å snakke om at det vil være en enorm oppgave å rollespille en slik karakter, for andre enn veldig erfarne rollespillere.
Jeg håper dere forstår og er enige i dette.

Karakteren skal også ha en nasjonalitet, som ideelt sett skal påvirke dennes oppførsel. Velger man for eksampel å spille som en adelsmann fra Altara, er det viktig å huske på å la karakteren oppføre seg arrogant (karaktertrekk for adelsmenn), i tillegg til at karakteren skal være ærekjær inntil det sykelige, og se fornærmelser i nesten hvert ord som blir sagt til ham/henne. På samme måte er det viktig at karakterer fra Grenselandene oppfører seg med grader av forakt overfor sørlendinger, som de anser for å være svake. Sørlendere kan forakte Grenselendere som barbarer. Fiendskap mellom nasjoner kan også tas med i slike oppførselsberegninger. Karakteren din kan være aiel, men da forlanges det en jævlig god begrunnelse for hvorfor denne har forlatt Trefoldlandet og tatt eden om Hornjeger. Denne kan da skrives i biografien til karakteren. (Aieler regnes i så fall som yrke; se lenger ned for egenskaper og lignende.)
Dette er strengt tatt valgfritt (med unntak av regelen for aielkarakterer), siden karakteren din kan ha hatt spesielle oppvekstforhold, som har gjort ham/henne til en spesiell person. Senere erfaringer kan også ha bidratt til å erodere ned slike fordommer, men hos NPC-er (Non-Player Characters) som møtes på ferden, bør slike fordommer spille en rolle i oppførselen. Alle NPC-er bør for øvrig naturligvis oppføre seg på en logisk måte – ikke nødvendigvis etter logikk, slik vi alle kjenner og hater disiplinen fra for eksempel IQ-tester, men snarere på en slik måte som det er naturlig at de oppfører seg ut fra ytre forhold. (Eks. på ytre forhold: karakteren som snakker med NPC-en tilhører ei gruppe NPC-en hater/misliker/ikke bryr seg om/liker/beundrer/elsker/eller lignende. Da er det naturlig at NPC-ens følelser gjenspeiles i dennes handlinger.)

Når vi først er inne på logiske/rasjonelle sider ved rollespillinga, er det viktig å understreke at slike regler som de jeg har formulert for NPC-er over, også gjelder for PC-er (Player Characters). Du må la karakteren din oppføre seg i tråd med hans/hennes egenskaper, personlighet, kulturelle bakgrunn, kunnskaper, osv. For eksempel: Vi, som personer, vet alle både hvor Hornet er, og hvordan vi skal komme oss dit raskt, men det er ikke det samme som at vi, som karakterer, vet det samme. (Jeg forutsetter at alle deltakere i alle fall har lest TeotW, og helst hele serien, selv om det strengt tatt ikke er nødvendig.)

Yrkene
Vis kvinne – Vise kvinner er i dette rollespillet Wilders, som kan kanalisere Den ene kraften. De to medfølgende egenskapene her, er ”Wilderkanalisering”, og ”Skogskunne”, som også inkluderer urtekunne. Dette er det eneste yrket som kun er åpent for ett kjønn. Vise kvinner er livredde for å bli oppdaga av Aes Sedier, og risikerer å bli taua med til Tårnet, dersom hun blir oppdaga. EDIT 10.11.05: Imidlertid trenger ikke Vise kvinner å kunne kanalisere Den ene kraften. De som ikke kan det, får Karisam-egenskapen istedet for wilderkanalisering.

Adelig – Adelige er menn og kvinner fra adelige familier, og kan derfor ha en viss kulturell ballast – det vil si kunnskaper om historie, statslære, krigføring, økonomi, eller lignende. Men med den opphøyde stillinga adelen har i samfunnet, kommer også opphøyde meninger om seg selv. Adelige er derfor som regel arrogante, og nedlatende. En adelig kan enten tilhøre krigeradelen, som er fattig, men stolt, eller pengeadelen, som er søkkrike, men ikke har militære plikter. Krigeradelen har egenskapene ”Krigskunne” og ”Våpenmestring”, med spesialisering i sverd. Pengeadelen har egenskapene ”Økonomi” og ”Karisma”.

Kriger – Krigere er drapsmaskiner. Ikke dermed sagt at de er psykopatiske, sadistiske mordere, men de er profesjonelle drapsmenn: De er gode til å drepe. Med dette yrket kommer det lett en tendens til å se vold som en mulig løsning på alt, men på den annen side, er det ingen som kan hate krigen like mye som en soldat. Hvilken av disse linjene en krigerkarakter følger, er avhengig av dennes personlighet. Egenskapene som følger med dette yrket, er ”Ubevæpna kamp – ’Tavern Brawler’” og ”Våpenmestring”, med spesialisering i alle slags våpen.

Bondegutt/-jente – Bondegutter/-jenter er egentlig det frieste yrket, siden en bondegutt/-jente ikke har noen spesielle føringer på seg fra start, med unntak av at han/hun ikke er så dyktig med kampvåpen. Har en bondegutt/-jente dyktige lærere, har han/hun muligheten til å bli nær sagt hva som helst, med unntak av Vis kvinne. Egenskapene til bondegutter/-jenter er ”Våpenmestring” med spesialisering i kampstav og langbue, samt ”Skogskunne”.

Barde – Bardene er glade folk, i hvert fall offentlig. De tjener til livets opphold gjennom å spille, synge, fortelle historier, sjonglere, og slikt noe. De har svært lett for å komme i kontakt med folk, om det så er bønder, handelsmenn, krigere, eller noe annet. Adelen ser riktignok på dem med forakt (men dette rammer ikke bare barder), noe som likevel ikke hindrer dem i å hyre inn barder til fester. Barder har tre egenskaper fra start, og kan dermed bare velge en. De tre starteregenskapene, er ”Karisma”, ”Akrobatikk”, og ”Bykunne”. I tillegg kan barder spille et hvert instrument, og utføre andre bardeoppgaver.

Aiel – Dette er et yrke bare en eneste karakter i hele rollespillet kan ha, siden det kan være plausibelt at en enslig aiel forlater Trefoldlandet på leting etter eventyr, mens det ikke er plausibelt at flere enn en gjør dette, i alle fall ikke at de møtes i Illian. Aielen vil være hatet av hele Randland, siden det bare er 7 år siden Aielkrigen, så tenk deg om før du eventuelt velger dette yrket/denne nasjonaliteten: Det er en utfordrende rolle å spille! Aielens egenskaper er ”Akrobatikk”, ”Ubevæpna kamp – aielstil” og ”Våpenmestring” med spesialisering i hornbue og småspyd. Kan naturligvis ikke benytte seg av andre våpen. Når det gjelder hvem som eventuelt skal få ”æren” av å spille som aiel, ser jeg det som mest rettferdig å la førstemann til mølla få lov til det…


Egenskaper
Husk: Karakteren din kan ikke utføre noe han/hun ikke har egenskapene til…

Akrobatikk – hopping, turning, klatring (vegger, trær, klipper, hva som helst), fingernemhet, og slikt noe, er blant de tingene karakterer med akrobatikkegenskapen er i stand til. Akrobatiske og fingernemme mennesker er i tillegg i stand til å håndtere kastekniver med ekstrem presisjon, selv uten våpenmestring.

Bykunne – kunnskaper om alle byens sider, og hvordan man utnytter disse. Gjelder for både større byer, landsbyer, militærleire, og lignende. Inkluderer også evner i Fyrstehusenes Spill, samt informasjonssamling.

Karisma – En karakter med karisma er i stand til å få andre til å følge seg, samt at andre karakterer kan være mer disponert til å like den karismatiske. Og om de ikke nødvendigvis liker deg, er det likevel større muligheter for at de skal adlyde, selv om de i utgangspunktet er uenige. Med andre ord: lederevner og overtalelsesevner.

Krigskunne – Kunnskaper om strategi og taktikk. Innebærer også en viss grad av lederegenskaper.

Skjønnhet (Lagt til 15. juni 2007, etter davram basheres forslag på side 42 i OOC-tråden.) - Du kan få enhver person av det motsatte kjønn til å falle på kne å tilbe deg. På denne måten kan du skaffe deg alt du trenger og penger vil ikke lenger være et problem. Ulempen er at en persons ektefelle kan bli forbannet og gjøre lite hyggelige tig mot deg. Skjønnhet gjør deg imidlertid ikke karismatisk -- dette er tross alt ikke DnD. :P

Skogskunne – jakt, speiding, spor- og stifinning, sniking, og lignende. Inkluderer også kunnskaper om skogens flora og fauna, og bruksområder for disse (og produkter laget av dem). Essensiell for overlevelse utenfor allfarvei.

Ubevæpna kamp, aielstil – trenger jeg å beskrive det? Høye spark, og alt sånt inngår her. Merk! Ikke-aieler som har denne egenskapen, bør ha en jævlig god forklaring på hvordan de har lært den!

Ubevæpna kamp, ”Tavern Brawl” – bryting, boksing, skitne knep. Behersker karakteren din denne egenskapen, har han/hun vært ute ei vinternatt før, og vet hvordan man tar vare på seg selv.

Våpenmestring – Denne egenskapen er påkrevd for å kunne benytte seg av andre våpen enn lette buer (som er lite effektive), armbrøster (som er voldsomt dyre, for ikke å si trege). Andre våpen kan selvsagt brukes uten denne egenskapen, men det er da stor sannsynlighet for at du vil skade deg selv mer enn fiende. TILLEGG 9.nov.: Husk å angi hvilket våpen du vil spesialisere deg i.

Wilderkanalisering – Som beskrevet overfor. Bare tilgjengelig dersom du spiller som Vis kvinne. Sterkt begrensa hva du kan gjøre med kraften – i utgangspunktet er det på det meste mulig med fem vever, men det er selvsagt mulighet for å lære flere etter hvert. Innebærer at du må gjemme deg hver gang du vet at en Aes Sedai er i nærheten.

Økonomi – Du er møkkarik. Penger tyter ut av øra på deg, og hvis du mot all formodning skulle bli blakk, er det ingen sak for deg å finne mer penger.


Karakterstatistikk
Navn:
Alder:
Nasjonalitet:
Yrke:
Egenskaper:
Personlighet:
Utseende:
Biografi (lengde er opp til deg):Dersom dere har forslag, spørsmål eller bare kommentarer, så post dem, så kan vi diskutere.

Og hvis noen vil se et eksempel på en karakter, så lagde jeg meg en tidligere i dag:

Navn: Tharj Mosiman
Alder: 41
Nasjonalitet: Arafellin
Yrke: Krigeradel
Egenskaper: Krigskunne og Våpenmestring med spesialisering i kamp med to sverd samtidig (yrkesbaserte), samt Ubevæpna kamp – ’Tavern Brawler’ og Skogskunne.
Personlighet: Stoisk, men hvis raseriet hans først våkner, er det ikke lett å slukke det. Ellers er Tharj fåmælt, og tilbaketrukken i sosiale sammenhenger, selv om han er en svært god leder. Fryktløs, men ikke dumdristig i strid. Hans største svakhet er hatet han nærer mot Skyggen (se biografi). Har han muligheten til å påføre Skyggen tap, er han villig til å ofre hva det skal være.
Utseende: Tharj har langt, mørkt hår, med grå innslag rundt ørene. Håret er fletta på tradisjonell arafelsk måte, men sølvbjellene i enden av flettene er bytta ut med bjelleforma sølvsmykker, som ikke lager lyd. Han er ingen skjønnhet, men har et hardt ansikt med en mengde arr, og haukenesa midt i ansiktet røper at han har slekt i Saldaea. Tharj regnes som høy av alle andre enn aieler, og har som følge av en livstid som sverdkjemper blitt svært bred over skuldrene. Tharj kler seg i svart og bronse - fargene til Huset Mosiman, og har til og med fått den tunge ringbrynja si farga svart. Over resten av klærne og rustningen bærer Tharj ei stor kappe sydd av svart ull og bjørneskinn, når det er vær til det.
På ryggen har han to sverd, som de fleste arafelliner. I tillegg bærer han ei kort hestebue, og en dirk.
Biografi:
Tharj er yngste sønn fra et fattig fyrstehus i Arafel. Hans families eiendommer lå så langt mot Pestlandet det er mulig å komme, noe som naturlig nok prega livene deres. I motsetning til de mer velstående fyrstehusene lenger sør i Arafel, var Mosiman-huset for avsidesliggende til å kunne delta i landets sporadiske handel, så familiens sønner var oppdratt til å være krigere, og å være lojale mot kongehuset. Områdene deres var heller ikke spesielt rike, siden de både bodde nære Pestlandet, og i steinete, grankledde fjellområder.

Da Tharj var 12, ble familiens landområder slukt av Pestlandet. Hele familien hans og alle tjenerne deres ble drept mens de forsvarte borgen de hadde forskansa seg i, mot Trolloker. Til Tharjs store skam var han i denne tida i Shol Arbela, hvor han trente under den kongelige våpenmesteren. Dette tente virkelig hatet han hele tiden hadde følt mot Skyggen, og han svor at han ikke skulle hvile før Skyggen var bekjempa, eller til han selv lå kald i jorda.

Drevet av hat og hevnønsker, ble Tharj snart en av Arafels bestesverdkjempere, og siden han ikke hadde mer å lære der, forlot han onkelen som hadde tatt seg av ham siden foreldrenes død, og dro til det Hvite Tårnet. Han var naturlig nok en stille, inneslutta og alvorlig ung mann, og Vokterne var til å begynne med motvillige til å la ham trene med dem. De ble imidlertid tvunget til å trene med ham, siden han fikk vist fram et anbefalelsesbrev fra kongen av Arafel til Amrylinnen, da han skulle overlevere kongens hilsener og løfter om troskap. Dette bidro ikke til å gjøre ham mer populær, verken hos Vokterne, som mislikte ham for å ha ”tvunget seg vei inn”, som de sa, eller hos de andre elevene, som så på ham som en hoven og bortskjemt idiot. På toppen av dette pådro han seg flere Aes Sedaiers vrede, da han nokså frekt takka nei til å bli Vokter selv.

Utstøtt og fremmedgjort av alle Tårnets medlemmer som ikke visste om bakgrunnen hans, bestemte han seg for å forlate Tar Valon. Han returnerte i en alder av 21 år til Grenselandene, hvor han rekrutterte seg en liten hærstyrke, bestående av yngre sønner av fyrster og herreløse soldater, som han red rundt med. De tilbød sine tjenester som beskyttere langs hele Pestlandet, til fattige fyrstehus og fattige landsbyer, kun i bytte mot for til hestene og mat til dem selv. De ble populære blant både folk og herre i Grenselandene, men i 974, det året Tharj fylte 30, kom de over sporene av et stort følge av Trolloker. Og ikke bare var det Trolloker, men Trollokene tilhørte Dh’avol-stammen, som var den stammen som hadde angrepet borgen familien hans hadde forsvart når de døde.

Sinnet som da våkna i Tharj, skulle i følge de få overlevende ha vært et fryktelig skue. Han enset knapt noe rundt seg, med unntak av sporet etter Trollokene. Slik red følget hans rett inn i et bakhold. Tharjs nesten 300 ryttere ble den dagen utsletta av en Trolloknyttneve, med det resultat at Tharj ble landsforvist. Siden følget hans hadde inkludert krigere og adelige fra alle Grenselandene, ble han erklært uønska ikke bare i Arafel, men også i Shienar, Kandor, og Saldaea.

Siden da har Tharj solgt sine tjenester i de sørlige landene. Han har tjent adelige, konger, handelsmenn. Han har vært våpenmester, gardekaptein, karavanevakt, leiesoldat.

Men dette har bare vært måter for ham å overleve på – å tjene til salt i suppa. Hvert år har han sendt brev til sin fjerne slektning på tronen i Shol Barbela, sam til alle Grenselandenes herskere, og bedt på sine knær om tillatelse til å vende hjem. Det han har levd for, er nemlig å en dag få komme tilbake til Grenselandene, å atter en gang få lov til å kjempe mot Skyggen. Det er delvis på grunn av dette at han svor eden som Hornjeger. For det første håper han på å få muligheta til å besøke Grenselandene en gang til (som Hornjeger trenger han ikke bry seg så mye om landsforvisninger og sånt). For det andre har han et fåfengt håp om å finne Valeres Horn, og bringe det i triumf til Shol Arbela, og på denne måte bli tilgitt. Men først og fremst avla han Eden i håp om å finne Hornet, slik at han kan bruke det til å knuse Skyggens makt, og angripe Shayol Ghul.
Last edited by Terje on Fri Jun 15, 2007 20:29, edited 6 times in total.
"Vivo equidem vitamque extrema per omnia duco!"
- Verg., Aen., 3.315.
Wolfbrother
Den Fortapte
Den Fortapte
Posts: 1659
Joined: Fri Sep 30, 2005 21:19
Location: Tellus

Post by Wolfbrother »

For å si det slikt :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Hvis du klarer å dra dette i land med et ryddig å bra forum......
Synes dette er fantastisk godt gjort... :D
Har ikke vært med på slik RP-ing så dette forstår jeg ikke helt enda....
For once you have tasted flight you will
walk the earth with your eyes turned skyward;
for there you have been,
and there you long to return.
Eivind
Ta’veren
Ta’veren
Posts: 1459
Joined: Thu Apr 28, 2005 18:18
Location: Oslo

Post by Eivind »

Personlig tror jeg dette kan fungere bra, hvis det er nok dedikerte folk som er med.
Wolfbrother
Den Fortapte
Den Fortapte
Posts: 1659
Joined: Fri Sep 30, 2005 21:19
Location: Tellus

Post by Wolfbrother »

Åååååå, kan vi alliere oss å slikt... :o :D
Eks, jeg å en annen kan rotte oss opp mot andre...
For once you have tasted flight you will
walk the earth with your eyes turned skyward;
for there you have been,
and there you long to return.
Terje
Den Gjenfødte Dragen
Den Gjenfødte Dragen
Posts: 4724
Joined: Tue May 03, 2005 0:22
Location: Trondheim/Eidsvåg
Contact:

Post by Terje »

Wolfbrother wrote:Åååååå, kan vi alliere oss å slikt... :o :D
Eks, jeg å en annen kan rotte oss opp mot andre...
Det er jo selvsagt mulig, siden karakterene i utgangspunktet står fritt til å handle som de vil. Men jeg vil tro at vi skal klare å skrive oss inn i nok problemer om vi ikke skal "konstruere egne" også... :P

I utgangspunktet hadde jeg tenkt noe sånt, som en begynnelse:


4-6 karakterer (eller flere, hvis det kommer nok folk) møtes på ei kro i Illian den dagen eden skal avlegges. Alle byens kroer er stappfulle, siden det er flere tusen potensielle Hornjegere tilstede for å ta eden, og disse karakterene ender opp med å dele et bord i kroa, og kommer i snakk med hverandre, siden det er opplagt at de alle er Hornjegere. Ettersom de alle er alene, avtaler de at de skal slå følge til Tammuzplassen, avlegge eden, og så dra ut, og se hvor lenge de klarer å holde sammen. Og derifra får vi ta fantasien til hjelp.

Men jeg tror ikke det har noen hensikt å engang forsøke å begynne med mindre 4 personer vil være med. 3 kan gå an, dersom de tre er engasjerte og drar med seg flere etter hvert, men...
"Vivo equidem vitamque extrema per omnia duco!"
- Verg., Aen., 3.315.
Logain
Soldat
Soldat
Posts: 66
Joined: Mon Nov 07, 2005 17:54

Post by Logain »

Bra initiativ! Høres spennende ut, skal det opprettes et eget forum for slik rollespill? Tenker litt på kriger eller bonde...
Eivind
Ta’veren
Ta’veren
Posts: 1459
Joined: Thu Apr 28, 2005 18:18
Location: Oslo

Post by Eivind »

Ja, hvis det blir noe av så oppretter vi et eget forum med egen mod som styrer det hele. Om moden selv kan delta aner ikke jeg, men hvis det går så er vel terje den beste kandidaten?
Ceres
Amyrlin
Amyrlin
Posts: 2637
Joined: Sat May 28, 2005 13:19
Location: Oslo

Post by Ceres »

Jeg har aldri bedrevet RP-ing før... Litt usikker på om jeg skal engasjere meg og gå inn for dette med brask og bram (for det så veldig artig ut å bli med) eller om jeg skal distansere meg litt...

Må tenke på det til i morgen tror jeg.

Men altså... En karakter = i alt fire egenskaper (1/2 + 3/2) ?
Terje
Den Gjenfødte Dragen
Den Gjenfødte Dragen
Posts: 4724
Joined: Tue May 03, 2005 0:22
Location: Trondheim/Eidsvåg
Contact:

Post by Terje »

Eivind wrote:Ja, hvis det blir noe av så oppretter vi et eget forum med egen mod som styrer det hele. Om moden selv kan delta aner ikke jeg, men hvis det går så er vel terje den beste kandidaten?
Siden det ikke er noen formell Game Master eller liknende i denne typen rollespill, er det ingenting i veien for at moden også kan delta. Hvilket er en fordel, siden det da er større sjanse for at noen gidder å lage en passende setting... :P
Jeg har aldri bedrevet RP-ing før... Litt usikker på om jeg skal engasjere meg og gå inn for dette med brask og bram (for det så veldig artig ut å bli med) eller om jeg skal distansere meg litt...

Må tenke på det til i morgen tror jeg.

Men altså... En karakter = i alt fire egenskaper (1/2 + 3/2) ?
Jepp, til sammen fire egenskaper.

Når det gjelder engasjement, er det egentlig best å begynne i det små - det vis si å bli med i et fra begynnelsen. Hvis det er noen som lurer på hvordan det foregår, her er noen eksempler:
Cold Winter game thread
Cold Winter out of context

Siege of Fastuin
Siege of Fastuin out of context

For øvrig vil vel engasjementet være stort nok hvis du tar deg tida til 2-3 poster i uka... :)
"Vivo equidem vitamque extrema per omnia duco!"
- Verg., Aen., 3.315.
Eivind
Ta’veren
Ta’veren
Posts: 1459
Joined: Thu Apr 28, 2005 18:18
Location: Oslo

Post by Eivind »

Så hele greia vil foregå i to tråder?
Terje
Den Gjenfødte Dragen
Den Gjenfødte Dragen
Posts: 4724
Joined: Tue May 03, 2005 0:22
Location: Trondheim/Eidsvåg
Contact:

Post by Terje »

Helst det, ja.

På den måten har vi en tråd til å diskutere og kommentere i, og en til å skrive selve rollespillet i.


EDIT: Jeg har forresten en veldig krøkkete måte å skrive på, så hvis det er noe som er uklart er det bare å spørre. :)
"Vivo equidem vitamque extrema per omnia duco!"
- Verg., Aen., 3.315.
Damien Frost
Sitter
Sitter
Posts: 690
Joined: Sun Jul 31, 2005 11:36
Location: Bodø

Post by Damien Frost »

Fikk skumlest posten nå før jeg går til sengs. Dette høres skikkeli bra ut! Spesielt det med antall egenskaper og slik. Ellers hadde vi vel endt opp med en skokk med allmektige folk, slik at vi ikke hadde kommet noen vei.
Blir gjerne med å prøver dette jeg, men det er jo liksom spørsmålet om hvor ofte man "må" innom for å "være" med? Har jo ikke prøvd dette før... :?
Tror jeg får gjøre som Ceres å tenke litt på dette.
If you fell head first into a pigsty, you'd try to convince everybody you did it on purpose.
-Egwene al'Vere to Nynaeve al'Meara
Terje
Den Gjenfødte Dragen
Den Gjenfødte Dragen
Posts: 4724
Joined: Tue May 03, 2005 0:22
Location: Trondheim/Eidsvåg
Contact:

Post by Terje »

Som sagt, det kreves ikke mer enn 1-3 poster i uka, maks. Flere enn 5 tilrådes egentlig ikke, siden noen da kan falle av, og ikke gidde å poste mer.

Hver post kan ta alt fra 10 minutter til 2 timer, avhengig av hvor mye flid du tar deg tid til, og hvor store begivenheter du skal skildre. Men hvis du er midt i beskrivelsen av f.eks. et slag, er det jo fullt mulig å enten avslutte posten hvis du må gå og la noen andre skrive slutten, eller lagre posten på HD'en, og poste en enkel post i OOC-tråden om at du har begynt på en voldsomt bra post om slaget, som du dessverre ikke fikk tid til å gjøre ferdig, men som vil være posta om et døgn, eller noe sånt.
Dette høres skikkeli bra ut! Spesielt det med antall egenskaper og slik. Ellers hadde vi vel endt opp med en skokk med allmektige folk, slik at vi ikke hadde kommet noen vei.
Den Siege of Fastuin-tråden som jeg lika til led denne skjebnen. En av spillerne gjorde seg selv til en slags Gud, og slutta å bry seg om hva andre skrev. Med det resultat at et av nettets kanskje kuleste RP-er døde.

Skillsystemet jeg har forsøkt å skape her er forresten er kombinasjon av ditto fra Fastuin, iblanda det lille jeg vet om D&D...

Det skader forresten ikke å prøve - hvis du ikke liker det, er det jo bare å gakke hen og la karakteren din dø, eller la ham stikke av midt på natta eller under et slag, dersom du ikke er sikker på om du vil slutte for godt... :)
"Vivo equidem vitamque extrema per omnia duco!"
- Verg., Aen., 3.315.
Faile
Krønikenes Bevarer
Krønikenes Bevarer
Posts: 2735
Joined: Thu Aug 25, 2005 20:21
Location: Trondheim

Post by Faile »

jeg er med om dette rollespillet blir noe av! men hadde det gått ann at det ikke kommer til å telle på postene våres? det blir så mye rot av slikt... men bare å si ifra når det begynner, så er jeg med!!! :D høres veldig spennede ut, og om vi klarer å opprettholde en viss kontroll, kan vi nok lære en del om hverandre også...
Loke: Odin, kvifor blir eg alltid med-offer for din svinaktig dårleg karma?
Odin: Min teori? Fordi du sparker svære, øksebærende sumerere i skrittet.
Damien Frost
Sitter
Sitter
Posts: 690
Joined: Sun Jul 31, 2005 11:36
Location: Bodø

Post by Damien Frost »

Høres bare bedre å bedre ut dette her ja! I'm in! (Hvis det blir da selfølgelig..) Er da verdt er forsøk hvertfall! :D
terje wrote:Som sagt, det kreves ikke mer enn 1-3 poster i uka, maks. Flere enn 5 tilrådes egentlig ikke, siden noen da kan falle av, og ikke gidde å poste mer.

Hver post kan ta alt fra 10 minutter til 2 timer, avhengig av hvor mye flid du tar deg tid til, og hvor store begivenheter du skal skildre. Men hvis du er midt i beskrivelsen av f.eks. et slag, er det jo fullt mulig å enten avslutte posten hvis du må gå og la noen andre skrive slutten, eller lagre posten på HD'en, og poste en enkel post i OOC-tråden om at du har begynt på en voldsomt bra post om slaget, som du dessverre ikke fikk tid til å gjøre ferdig, men som vil være posta om et døgn, eller noe sånt.

Det skader forresten ikke å prøve - hvis du ikke liker det, er det jo bare å gakke hen og la karakteren din dø, eller la ham stikke av midt på natta eller under et slag, dersom du ikke er sikker på om du vil slutte for godt... :)
Dette høres også bra ut! spesielt da undertegnedes internetttilkobling er utrolig ustabil, å plutselig ikke kommer seg på nett på lenge! Ser ut som du kan en god del om dette. Prøvd mye slik før eller?
I så fall er det jo fint å ha en som kan det hjelpe oss nybegynnere! :D
If you fell head first into a pigsty, you'd try to convince everybody you did it on purpose.
-Egwene al'Vere to Nynaeve al'Meara
Post Reply