Kapittel 45 – Det som følger i Skyggen

Dragens Tann
  • Bok: Verdens Øye
  • Synsvinkel: Rand al’Thor

ForrigeNeste

Moiraine beslutter at de må finne en annen vei til Fal Dara, og følget legger i vei igjen. Da de stanser for å sove litt, forteller Moiraine at hun ikke tror Thom er død. Guttene tror henne ikke, men før de får snakket videre om det, penses samtalen over til Min, Aram og Elsi. Da de reiser videre etter hvilen merker Lan snart at noen følger etter dem, og like etter finner de spor av Trolloker. De finner også rester av Trolloker som tydeligvis har gått i feller, og etter dette går ferden noe saktere.

Når de har to broer igjen til Veiporten ved Fal Dara, kjenner Rand vinden. Moiraine innser at det er Machin Shin, og får alle til å sette opp farta. Ved Veiporten venter imidlertid en ubehagelig overraskelse: Låsemekanismen er borte. Moiraine må bruke Kraften til å skjære vei gjennom Porten, og de rekker igjennom akkurat i tide.

Tusen takk til Terje, som har skrevet dette sammendraget.

Sitat:
Whatever the Dark One wants, I oppose, so hear this and know it true. Before I let the Dark One have you, I will destroy you myself.
Moiraine

Choices,
Verdens Øye